2014 Youth Forum

Forum mladih, odrzan u oktobru 2014.godine u Skupštini grada Beograda, na kome su učestvovali studenti, mladi aktivisti i predstavnici nevladinog sektora. 

II ECPD Forum mladih je organizovan od strane Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir, Evroregiona Nišava i Drina, a u partnerstvu sa Omladinskim Savezom Srbije.