2016 Youth Forum

Forum mladih će biti odrzan u decembru 2016.godine u Narodnoj skupštini republike Srbije, na kome će učestvovati studenti, mladi aktivisti i predstavnici nevladinog sektora, medju kojima i predstavnici Omladinaskog Saveza Srbije. 

VIII Forum mladih se organizuje od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona, AEBR Radne grupe za spoljne granice i AEBR Centra za Balkan u saradnji sa Novim diplomatskim centrom Beograd i Institutom za medjunarodnu i prekograničnu saradnju, a sve u podršku Narodne skupštine republike Srbije.