Rezime projekta: ZSD-ova vodeća uloga u unapređenju turizma jačanjem kulture i umetnosti (ITBiCulture&Art)
Rezime projekta: ZSD-ova vodeća uloga u unapređenju turizma jačanjem kulture i umetnosti (ITBiCulture&Art)
 

Rezime projekta: ZSD-ova vodeća uloga u unapređenju turizma jačanjem kulture i umetnosti (ITBiCulture&Art)

ZSD sa zadovoljstvom objavljuje uspešan završetak učešća u projektu posvećenom unapređenju lokalnog turizma u ruralnim i manje poznatim destinacijama, koji je završen 30. oktobra 2023. godine. Realizovan u saradnji sa četiri partnerske organizacije iz Slovenije, Turske, Holandije, i pod vođstvom dugogodišnjeg partnera, Srpske zajednice u Nemačkoj (ZSD), ovaj projekat je predstavljao pravo putovanje kroz inovativne pristupe u promociji turizma.
Fokus projekta bio je na istraživanju i razvijanju metoda i alata za korišćenje karakterizacije u svrhu promocije turizma. Kroz različite aktivnosti, istraživane su metode proučavanja lokalnog konteksta i kreiranja karaktera koji autentično predstavljaju svaku lokaciju. Poseban naglasak bio je na razvoju „theatrical performance“ elemenata, uključujući specifične načine govora, kretanja, izražavanja i humora koji su prilagođeni svakom karakteru.
Jedan od ključnih rezultata projekta je kreiranje mobilne aplikacije sa funkcijama proširene stvarnosti (AR), koja posetiocima omogućava virtuelni obilazak lokacija sa naracijom kreiranih karaktera. Osim aplikacije, razvijena je i platforma koja sadrži rezultate i alate projekta, uz detaljan vodič o tome kako se principi projekta mogu primeniti u različitim lokalnim ambijentima.
Projekat je takođe obuhvatio pet sastanaka projektnog tipa i zajednički trening u Turskoj, čime su dodatno učvršćene veze među partnerima i osnažene veštine učesnika. Sve ovo doprinosi dugoročnom cilju projekta – oživljavanju lokalnih zajednica kroz inovativne turističke inicijative i promociju kulturnog nasleđa.
Zahvaljujući ovom projektu, ZSD je postao pionir u primeni teatralnih tehnika i digitalnih alata u cilju unapređenja turizma, postavljajući nove standarde u promociji skrivenih dragulja ruralnih i manje poznatih destinacija.

Meetings TPMs