YE Film for Inclusion

Omladinska razmena, na kome su učestvovali mladi iz 8 različitih zemalja EU i Balkana, u okviru programa „Erasmus +“, održan 2015.godine u Topoli, Srbija. Program u potpunosti finansiran od strane EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)