2015 TC Healthy cycling through biking – Topola,Serbia

Trening kurs, na kome su učestvovali mladi iz 7 različitih zemalja EU i Balkana, u okviru programa „Erasmus +“, održan 2015.godine u Topoli, Srbija Program u potpunosti finansiran od strane EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)