2015 Youth Forum

Forum mladih, odrzan u oktobru 2015.godine u Narodnoj skupštini republike Srbije, na kome su učestvovali studenti, mladi aktivisti i predstavnici nevladinog sektora, među kojima i predstavnici Omladinskog Saveza. 

III ECPD Forum mladih se organizuje od strane Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir, u saradnji sa Long Island Univerzitetom (LIU), SAD, BAMK Univerziteta, Finske, Medjunarodnog centra za lokalni i regionalni razvoj (ICLRD) i Dunavskog centra za prekograničnu saradnju (DCCB).