2016 Berlin – Januar

Trening kurs, na kome su učestvovali mladi iz 15 različitih zemalja EU i Balkana, u okviru programa „Erasmus +“, održan 2016.godine u Berlinu, Nemačka. Program u potpunosti finansiran od strane EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)