2016 Bulgaria

Trening kurs, na kome su učestvovali mladi iz 9 različitih zemalja EU i Balkana, u okviru programa „Erasmus +“, održan 2016.godine u Vitosha (Sofija), Bugarska. Program u potpunosti finansiran od strane EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)