2016 Prizren

Trening kurs, na kome su učestvovali mladi iz 11 različitih zemalja EU i Balkana, u okviru programa „Erasmus +“, održan 2016.godine u Prizrenu (Kosovo), Srbija. Program u potpunosti finansiran od strane EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)