Nevladina nezavisna organizacija koje predstavlja i zastupa interese svih svojih članica u svojstvu poboljšanja uslova života. Savez predstavlja organizaciju koja okuplja preko 20 nevladinih organizacija iz Srbije. 

Omladinski Savez Srbije sebi za cilj postavlja povezivanje omladinskih organizacija za mlade na teritoriji Republike Srbije, kao i aktivno promovisanje da mladi postanu vidljivi članovi društvene zajednice kojoj pripadaju sa svim pravima i obavezama. 

Tokom istorije i političkih previranja Savez je skoro pola decenije bio neaktivan, a samim tim je i njegovo postojanje bilo zanemareno. Dolaskom nove generacije mladih ljudi sa novim idejama, energijom i entuzijazom Savez je ponovo stupio u službu mladima, svojim ponovnim aktiviranjem 2013.godine , kako bi unapredio položaj mladih i pomogao im u ostvarivanju svojih prava. 

Do 2013.godine, Omladinski Savez Srbije se bavio promovisanjem prava dece i omladine kroz lokalne projekte koji su bili podržani od strane Ministarstva za omladinu i sport i Kanacelarije za Mlade, na kojima promoviše i poplarizaciju sporta i zdravog života kod mladih, afirmaciju omladine kroz institucije društva i veću participaciju mladih u procesima odlučivanja i donošenju odluka.
Novi mladi ljudi koji su odlučili da ponovo pokrenu Savez su pre njegovog aktiviranja sticali su svoja znanja i iskustva u početku kroz razne lokalne projekte , a kasnije se priključuju programu “Youth in Action” , programu Evropske Unije, za edukaciju mladih. 

Ponovnim aktiviranjem Saveza , organizacija potpomognuta iskustvom svojih članova i ljudi koji ga vode 2014.godine uzima učešće u novom programu EU, Erasmus +, čiji je cilj edukacija mladih kroz neformalno obrazovanje. Od te godine OSS preuzima aktivnu ulogu u promovisanju položaja mladih i prava omladine kroz učešće na raznim međunarodnim projektima (razmene studenata, treninzi, seminari, konferencije). Na tim međunarodnim projektima dolazi do osim edukacije mladih i do razmene kulturoloških vrednosti, tako što ti mladi ljudi predstavljaju svoju zemlju, promovišu njene vrednosti, predstavljaju svoju kulturu i običaje, ujedno i uče o kulturama drugih zemalja i naroda. 

Ciljna grupa koja je obuhvaćena projektima koje Savez implementira jesu pre svega studenti na osnovnim, Master i Doktorskim studijama, kao i mladi ljudi na završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja. Ova grupa je odabrana u smislu da ovi mladi ljudi predstavljaju glavni pokretač svih promena u svetu , i nose u sebi potrebnu pozitivnu energiju i entuzijazam da se bore sa svim mogućim proteškoćama i problemima koje će im se isprečiti na svom putu ka uspehu. 

Od početka učešća Saveza u Erasmus plus programu , organizacija se može pohvaliti da je do današnjeg dana sprovela i održala preko 15 projekata finansiranih od strane EU u periodu od tri godine, u oblasti edukacije omladine. Projekti koje je organizacija uspešno implementirala su održavani kako u Balkanskim zemljama, tako i u zemljama Istocne i Zapadne Evrope ( Srbija, Beč, Hrvatska, Prag, Litvanija…). 

Teme projekata koje je sprovodila organizacija su u oblasti : ljudskih prava, zaštite životne sredine, preduzenistva , nezaposlenost mladih, PR marketing, religijska različitost,migracije … 

Omladinski Savez Srbije u okivru programa Erasmus plus ima potpisanu saradnju sa organizacijama iz Evropske unije, iz sledećihj zemalja: Repubilika Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Letonija, Poljska, Litvanija, Slovačka, Estonija, Mađarska, Češka, Kipar, Slovenija, Grčka, Španija, Italija, Francuska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija, Turska.